Byt č.:B16
Počet izieb1
Stavpredaný
Plocha35.85 m2
Byt č.:B20
Počet izieb1
Stavpredaný
Plocha35.85 m2
Byt č.:B23
Počet izieb3
Stavpredaný
Plocha73.05 m2
Byt č.:B22
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha42.15 m2
Byt č.:B12
Počet izieb1
Stavpredaný
Plocha35.85 m2
Byt č.:B19
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha57.05 m2
Byt č.:B15
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha57.05 m2
Byt č.:B11
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha57.05 m2
Byt č.:B18
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha42.20 m2
Byt č.:B14
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha42.20 m2
Byt č.:B10
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha42.20 m2
Byt č.:B17
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha47.00 m2
Byt č.:B13
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha47.00 m2
Byt č.:B9
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha47.00 m2
Byt č.:B8
Počet izieb1
Stavpredaný
Plocha35.85 m2
Byt č.:B7
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha56.65 m2
Byt č.:B6
Počet izieb1
Stavpredaný
Plocha33.80 m2
Byt č.:B5
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha37.25 m2
Byt č.:B4
Počet izieb1
Stavpredaný
Plocha35.85 m2
Byt č.:B3
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha61.50 m2
Byt č.:B2
Počet izieb1
Stavpredaný
Plocha33.80 m2
Byt č.:B1
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha43.05 m2
Byt č.:A25
Počet izieb3
Stavpredaný
Plocha98.90 m2
Byt č.:A24
Počet izieb3
Stavpredaný
Plocha92.60 m2
Byt č.:A23
Počet izieb3
Stavpredaný
Plocha91.75 m2
Byt č.:A22
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha43.40 m2
Byt č.:A21
Počet izieb4
Stavpredaný
Plocha105.85 m2
Byt č.:A20
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha52.75 m2
Byt č.:A16
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha52.75 m2
Byt č.:A12
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha52.75 m2
Byt č.:A19
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha50.20 m2
Byt č.:A15
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha50.20 m2
Byt č.:A11
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha50.20 m2
Byt č.:A18
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha43.20 m2
Byt č.:A14
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha43.20 m2
Byt č.:A10
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha43.20 m2
Byt č.:A17
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha46.85 m2
Byt č.:A13
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha46.85 m2
Byt č.:A9
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha46.85 m2
Byt č.:A8
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha52.70 m2
Byt č.:A7
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha50.45 m2
Byt č.:A6
Počet izieb1
Stavpredaný
Plocha34.45 m2
Byt č.:A5
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha43.05 m2
Byt č.:A4
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha52.70 m2
Byt č.:A3
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha50.45 m2
Byt č.:A2
Počet izieb1
Stavpredaný
Plocha34.45 m2
Byt č.:A1
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha43.05 m2
Byt č.:B21
Počet izieb4
Stavpredaný
Plocha124.15 m2
24 / 10 / 2019
Tlačová správa

Chronológia krokov ku kolaudácii Prima Park 1

10.03.2014 - vydané stavebné povolenie na Prima Park 1 spolu s podmienkou, že kolaudácia je podmienená vybudovaním odbočovacieho pruhu z Ružinovskej ulici na Jašíkovu ulicu. Táto podmienka vyplynula zo záväzného stanoviska hlavného mesta.

23.07.2014 - 1. žiadosť developera na magistrát o upustenie podmienky odbočovacieho pruhu (bez odpovede)

2014-2019 - viaceré žiadosti developera o upustenie od požiadavky vybudovania odbočovacieho pruhu (z 23.07.2014, z 02.03.2015, zo 14.07.2015 ako aj následná v ostatnom období v marci 2019), a to vzhľadom na odborne jasný záver, že vybudovanie odbočovacieho pruhu nie je dobrým riešením ani z dopravného hľadiska a ani pre obyvateľov (odbočovací pruh sa mal totiž vybudovať fakticky ako ďalší pruh na ceste s dvoma pruhmi v jednom smere, pri 40-tke a za účelom odbočenia na vedľajšiu komunikáciu) - s týmto záverom vyjadrili súhlas na stretnutí 31.07.2019 tak predstavitelia hlavného mesta ako aj mestskej časti a následne tento záver potvrdila komisia dopravy v MČ Ružinov dňa 06.08.2019 a hlavné mesto v liste z 03.09.2019. 

17.09.2014 - developer navrhuje vydanie územného rozhodnutia pre odbočovací pruh

09.02.2015 – stavebný úrad Ružinov vydáva územné rozhodnutie pre odbočovací pruh (SO1, SO2, SO3)

11.02.2015 - developer podal návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na Prima Park 1 na jeho trvalé užívanie

02.03.2015 - 2. žiadosť developera na magistrát o upustenie podmienky odbočovacieho pruhu (bez odpovede)

14.07.2015 - 3. žiadosť developera na magistrát o upustenie podmienky odbočovacieho pruhu (bez odpovede)

26.08.2015 - stavebný úrad Ružinov vydal rozhodnutie na predčasné užívanie stavby Prima Park 1, keďže v tom čase nebol zrealizovaný odbočovací pruh a neboli na jeho realizáciu vydané ani príslušné stavebné povolenia

28.09.2015 - magistrát vydáva záväzné stanovisko na Prima Park 2, do ktorého prevzal požiadavku vybudovania odbočovacieho pruhu (Prima Park 2 nemá k 17.10.2019 vydané ani územné rozhodnutie)

19.10.2015 - developer žiada vydanie stavebného povolenia na objekty SO2 a SO3 (odbočovací pruh)

02.05.2016 - stavebný úrad Ružinov vydáva stavebné povolenie na objekty SO2 a SO3 (odbočovací pruh)

20.07.2016 - developer žiada vydanie stavebného povolenia na objekt SO1 (odbočovací pruh)

09.01.2017 - Magistrát vydáva stavebné povolenie k SO1 (odbočovací pruh).

2017 – 2019 – Developer absolvoval množstvo neformálnych stretnutí s vtedajšími predstaviteľmi Ružinova, aby situáciu vyriešil a dohodol sa. Navrhol vytvorenie verejných státí či rozšírenie počtu podzemných garáží pod projektom Prima Park 2. Zostal však v patovej situácii a bez odozvy Ružinova či Magistrátu. Vybudovanie odbočovacieho pruhu sa totiž stalo podmienkou aj pre kolaudáciu Prima parku 2, na ktorý sa už v tom čase márne snažil získať územné rozhodnutie, ktoré nemá doteraz. Napriek snahe vypustiť vybudovanie odbočovacieho pruhu (do roku 2019 dal 3 žiadosti na magistrát – bez odozvy) by ho bol ochotný vybudovať s obdržaním potrebných povolení pre Prima Park 2. K tomu však počas tohto obdobia nedošlo. V roku 2019 sa zmenila na Magistráte politická reprezentácia s bližším vzťahom k cyklodoprave a vnímaním odbočovacieho pruhu ako neodbornej požiadavky. V súčasnosti nie je ani medzi predstaviteľmi Magistrátu ani v Ružinove žiadna pochybnosť o tom, že odbočovací pruh nie je dobré riešenie a jeho vybudovanie by zamedzilo realizácii Ružinovskej promenády pre cyklistov, chodcov.

03/2019 - 4. žiadosť developera na magistrát o upustenie podmienky odbočovacieho pruhu

04/2019 - otvorený list vlastníkov bytov, ktorí vyzvali starostu Ružinova, aby riešil situáciu ohľadom kolaudácie ich domu.  Informovali ho, že v septembri expiruje dočasná kolaudácia. V liste ho upozornili okrem iného aj na problém s povoľovacími konaniami v súvislosti so stavbou Prima Parku 2.  Informovali ho, že aktuálne zažívajú vďaka zanedbanému okoliu problémy s bezpečnosťou (časté krádeže a vlámania), parkovaním (obsadené cudzími autami, napriek tomu, že vlastníci si platia za nájom týchto státí). Tieto autá, ktoré tam stoja bez platenia navyše blokujú odvoz odpadu a vlastníci bytov v Prima Parku 1, tak neraz čelia vysvetľovaniu , resp. hrozbe vyšších nákladov na odvoz odpadu.

31.07.2019 - stretnutie (Advokát - Lukáš Opett, Martin Šechny - za klienta, starosta Ružinova Martin Chren, Peter Herceg - poslanec z Ružinova, predseda Komisie dopravy v Ružinove, Peter Bánovec - vedúci dopravy na Magistráte, Tatiana Kratochvílová - 1. námestníčka primátora)

Dohodli sa na vypustení podmienky odbočovacieho pruhu z Ružinovskej na Jašíkovu a ako alternatívu dohodli, že developer prispeje na projekt Ružinovskej promenády(Tomášikova-Jašíkova v dĺžke 250 m s 1,5 m pásom zelene, obojsmernou cyklotrasou a chodníkom). Súčasne sa dohodlo, že developer podá na stavebný úrad Ružinov žiadosť o pokračovanie v kolaudačnom konaní na trvalé užívanie Prima Park 1, aby sa opätovne rozbehol proces kolaudácie a v medzičase bude doložené zo strany magistrátu upustenie od požiadavky odbočovacieho pruhu, so zámerom, stihnúť tento proces kolaudácie do 09.09.2019.

01.08.2019 - na základe výstupov zo stretnutia 31.07.2019 požiadal developer o pokračovanie v kolaudačnom konaní na trvalé užívanie stavby Prima Park 1 (tvrdíme totiž, že kolaudačné konanie o trvalé užívanie začal developer už 11.02.2015, avšak pre nezrealizovaný odbočovací pruh stavebný úrad vydal len „rozhodnutie o predčasnom užívaní stavby“ na 4 roky do 09.09.2019, ale keďže o trvalej kolaudácii navrhovanej v roku 2015 sa doposiaľ nerozhodlo, potom je dôvodná naša požiadavka o „pokračovanie v kolaudačnom konaní na trvalé užívanie“)

06.08. 2019 - súhlas Komisie dopravy v MČ Ružinov s týmto projektom (bod č.5). Komisia dopravy akceptuje požiadavku investora investičného zámeru Prima Park 1 – CRESCO Ružinov a.s. a Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy o vypustení kolaudačnej podmienky vybudovania pravého odbočovacieho pruhu z Ružinovskej ulice do Jašíkovej ulice, za podmienky uzavretia dohody medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a investorom o jeho podieľaní sa na oprave chodníka a vybudovaní segregovaného cyklochodníka na južnej strane Ružinovskej ulice v úseku od Tomášikovej po Jašíkovu ulicu. Členovia KD návrh podporili a odporúčajú ho prijať.

07.08.2019 - list mestskej časti Ružinov o tom, že nebude pokračovať v kolaudačnom konaní podľa žiadosti stavebníka zo dňa 01.08.2019, pretože kolaudačné konanie z 11.02.2015 je skončené a preto treba podať úplne nový návrh na trvalú kolaudáciu stavby Prima Park 1

21.08.2019 - opakovaná žiadosť developera o pokračovanie v kolaudačnom konaní na trvalé užívanie stavby Prima Park 1 (aby Ružinov prehodnotil svoj postoj v liste zo 07.08.2019)

21.08.2019 - žiadosť o predĺženie predčasného užívania Prima Park 1 (keďže sa ukázalo, že Ružinov nemá záujem konať o trvalej kolaudácii na základe žiadosti developera z 01.08.2019 a súčasne ešte vždy nebola podpísaná zmluva o spolupráci s mestom a mestom nebolo vydané upustenie od požiadavky odbočovacieho pruhu)

03.09. 2019 -list Magistrátu, že netrvá na odbočovacom pruhu - tento list je síce datovaný 03.09.2019, ale prišiel developerovi až 08.10.2019.

03.09. 2019- list MČ Ružinov, že zotrváva na svojom stanovisku v liste zo 07.08.2019 o nepokračovaní v kolaudačnom konaní

06.09.2019 - podalo CRESCO Ružinov urgenciu o predĺženie predčasného užívania vzhľadom na blížiaci sa termín lehoty predčasného užívania 

09.09.2019 - MČ Ružinov vydala rozhodnutie o prerušení konania o predĺžení lehoty predčasného užívania stavby Prima Park 1 (z dôvodu doplnenia informácie, kto je stavebníkom a výzva na predloženie plných mocí)

18.09.2019 -podpísaná zmluva o spolupráci medzi developerom a mestom

20.09.2019 - Developer uhradil peniaze  (Zmluva o spolupráci, v zmysle ktorej išli peniaze)

02.10.2019 - CRESCO Ružinov doplnilo informáciu o stavebníkovi a plné moci od všetkých vlastníkov bytov + druhá opakovaná žiadosť o pokračovanie v kolaudačnom konaní na trvalé užívanie stavby + žiadosť o pokračovanie v konaní o predĺžení lehoty predčasného užívania (od 02.10.2019 má teda stavebný úrad všetky plné moci aj informáciu o stavebníkovi, avšak bez odozvy v rámci predĺženia predčasného užívania stavby)

10.10.2019 - Predloženie dokumentov preukazujúcich upustenie Hl. m. SR Bratislava ako dotknutého orgánu od podmienky trvalej kolaudácie označenej ako „realizovanie vyraďovacieho pruhu“ a urgencia na odvrátenie škôd a privodenie právnej istoty osobitne pre vlastníkov bytov, vydanie tlačovej správy na médiá developerom a informovanie vlastníkov bytov listom (9.10.2019) o aktuálnej situácii.

17.10.2019 -  Starosta Ružinova Martin Chren v článku v Bratislavských novinách obvinil developera, že je v kauze 4 roky nečinný. Kto sa dočítal až sem, nech si urobí názor, kto ako koná. Starosta Chren nebol od apríla schopný ani len odpovedať na otvorený list vlastníkov bytov v Prima Parku 1, ktorí ho v ňom upozornili na viaceré vyššie uvedené problémy a takisto na vypršanie predčasného užívania objektu v septembri. Taktiež za dva mesiace od stretnutia 31.07.2019 starosta Chren neupozornil aké bude mať požiadavky na upustenie od požiadavky odbočovacieho pruhu a až dodatočne opäť (podobne ako s nepokračovaním v kolaudačnom konaní) sa vyjadril, že konať vo veci kolaudácie, ktorá sa bezprostredne týka bytovej situácie obyvateľov Prima Park 1, nebude. Aktuálne sú už vyše mesiaca obyvateľmi čiernej stavby napriek tomu, že riadne platia hypotéky.

19.10.2019 - zverejnenie mediálneho vyjadrenia starostu Chrena, že pre kolaudáciu nestačí list Magistrátu z 03.09.2019

22.10.2019 - doposiaľ stavebný úrad vôbec nekontaktoval developera ako stavebníka ani vlastníkov bytov, hoci starosta Chren už medializoval nedostatočnosť listu Magistrátu z 03.09.2019; nie sú známe všetky okolnosti a dôvody nedostatočnosti listu ani to, akým spôsobom si predstavuje stavebný úrad to, čo treba splniť, aby sa podarilo skolaudovať stavbu 

22.10.2019 - stanovisko developera adresované stavebnému úradu k tomu, že list Magistrátu z 03.09.2019 je vydaný v zmysle príslušnej vyhlášky a stavebný úrad má naňho v kolaudačnom konaní prihliadať, pričom nevybudovaný odbočovací pruh nebráni kolaudácii, pretože to nie je nevyhnutá podmienka pre komplexnosť výstavby, čo vyplýva zo stretnutia 31.07.2019 ako aj Komisie dopravy zo 06.08.2019, čo nespochybňuje ani starosta Chren

28.10.2019 - CRESCO Ružinov podalo podnet na Okresnú prokuratúru Bratislava II., ktorým žiada o prešetrenie nezákonného postupu Mestskej časti - Ružinov vrátane nečinnosti v kolaudačnom konaní developmentu Prima Park I.

Novinky a tlačové správy

03 / 04 / 2020
Novinka
Obvinenia z údajnej protiprávnej činnosti v súvislosti s presádzaním drevín a krov na našom pozemku na Jašíkovej ulici...
20 / 11 / 2019
Tlačová správa
Spoločnosti CRESCO Ružinov k 26. novembru zo strany Stavebného úradu v Ružinove hrozí zastavenie územného...
29 / 10 / 2019
Tlačová správa
V posledných dňoch sa v médiách objavilo viacero nepravdivých informácií ohľadom neskolaudovanej...

Chronológia krokov ku kolaudácii Prima Park 1

Kontakt

Developer a Investor:

CRESCO Ružinov s.r.o.
Člen skupiny CRESCO Invest Group s.r.o.

IČO: 47 229 641
DIČ: 2023821261

Tel.: +421 2 5413 1859
Web: www.crescoinvestgroup.sk

Predaj bytov:

CRESCO Ružinov s.r.o.
Člen skupiny CRESCO Invest Group s.r.o.

Hviezdoslavovo námestie 14
811 02 Bratislava

+421 2 5413 1859
recepcia@cresco-ig.sk

0905 30 31 32
Partner predaja: